1 Comment

Səs super, tv verilişlərində heç belə təmiz səs olmur👍

Expand full comment